Plastbud Żary Siedziba firmy Plastbud Żary

Jakość

Firma Plastbud sformułowała cele strategiczne na najbliższe lata budując w ten sposób szkielet długoterminowej strategii.

Jednym z nich jest poszerzenie portfolio klientów oraz utrzymanie obecnych.

Realizacja tego celu może być możliwa tylko poprzez dostarczanie wyrobów zgodnych z wymaganiami aktualnych, jak i przyszłych partnerów biznesowych.

Celem operacyjnym jest więc gwarancja jakości wobec klienta związana z realizacją wymagań jakościowych produktu, logistyki, doradztwa i wsparcia w sytuacjach ponadstandardowych.

Od kilku lat można zaobserwować wzrost tychże wymagań. Z tendencją tą należy się liczyć również w najbliższej przyszłości i przyjąć za zjawisko stałe. Wzrost wymagań jakościowych (produkt), funkcjonalnych, technologicznych, logistycznych, organizacyjnych, itd. następuje bez względu na branżę i sektor. Stąd firma Plastbud przy realizacji celu strategicznego szczególny nacisk kładzie na wypełnianie oraz wyprzedzanie postępujących wymagań ze strony klienta.

Lata doświadczeń pozwoliły nam sformułować tezę, że tylko wyjście ponad spełnianie sprecyzowanych wymagań klienta daje szansę na stworzenie trwałych więzi. Dlatego poza codzienną realizacją wymagań naszych odbiorców, kładziemy wyjątkowy nacisk na doradztwo, konsultacje i wspólne poszukiwanie lepszych rozwiązań dla naszych klientów.

Uznaliśmy, że jest to jedyny sposób na utrzymanie relacji z dotychczasowymi kontrahentami, jak również nawiązanie współpracy z nowymi, potencjalnymi kooperantami.

Cele szeroko rozumianej jakości są realizowane poprzez osiąganie celów operacyjnych ściśle powiązanych z celami strategicznymi.

Celami operacyjnymi na rok 2017 w zakresie realizacji wymagań jakościowych klienta są:

  1. Utrzymanie wielkości reklamacji zewnętrznych poniżej 200ppm.
  2. Utrzymanie 100% bezwzględnej terminowości dostaw.

W roku 2017 cele te będą realizowane m.in. poprzez:

  1. Wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy nowej hali produkcyjnej oraz nowej siedziby firmy.
  2. Przygotowanie procesów do wdrożenia systemu zarządzania łańcuchem dostaw klasy ERP.
  3. Prowadzenie rekrutacji kadr związanych z utrzymaniem ruchu oraz zarządzaniem produkcją.
  4. Dalszą realizację planów szkoleniowych podnoszących kwalifikację kadr.
  5. Wprowadzenie nowego systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie na wszystkich jego poziomach.

Strict Standards: Non-static method MR::disconnect_all() should not be called statically in /core/boot.php on line 93