Baner firma Baner wewnątrz

Konsultacje/doradztwo

Oferujemy Państwu bezpłatne konsultacje przy

- doborze surowców,

- unikaniu możliwych wad na wyrobie gotowym, już podczas konstrukcji wyrobu,

- osiąganiu założonych właściwości fizyko-mechanicznych oraz estetycznych na wyrobie gotowym,

- pracach zmierzających do zastąpienia materiałów klasycznych (ceramika, szkło, metal, drewno) tworzywem sztucznym,

- optymalizacji kosztów na przestrzeni całego trwania projektu (dobór oprzyrządowania, surowca, parku maszynowego, logistyki),

- minimalizacji ryzyka związanego z projektem (wyrobem).